DLS MOLNTJÄNSTER

KRAFTFULLA, FLEXIBLA OCH SKALBARA LÖSNINGAR.

Principen med Molntjänster & hosting från Dsign link är enkel: Den funktion och kapacitet som för tillfället behövs hyrs från vårt datacenter. Vi står för den tekniska lösningen, licenser och support till ett fast pris. För säkerhets skull är anläggningen belägen i en toppmodern serverhall med avancerat brandskydd, reservkraft och allt annat som gör att du kan lägga energi på kärnverksamheten, istället för på IT-frågor.