Integritetspolicy (GDPR)

Din integritet är viktigt för oss och du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Den här policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara din integritet och rättigheter.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

För dig som bara besöker vår hemsida – Cookies

På den här hemsidan används cookies. Vi använder cookies för att få information om hur vår hemsida används och hur vi kan ge en bättre tjänst till våra kunder. Vi följer inte hur enskilda personer använder hemsidan. Om du ta bort information vi lagrar i cookies så kan du enkelt radera dem från din webbläsare. Du kan också ändra inställningarna så att cookies från hemsidan inte tillåts.

För dig som kund av t.ex. IT-support, webbutveckling och molntjänster

Dessa personuppgifter behandlar vi

Vi behandlar enbart personuppgifter som har laglig grund. De här uppgifterna behandlar vi till exempel:

* Namn
* Titel
* Användarnamn
* E-postadress
* Telefonnumer
* Fotografier (när det gäller webbutveckling)

Därför sparar vi personuppgifter om dig som kund hos oss

Till största delen behandlar vi personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. I vissa fall kan vi också behöva spara uppgifterna för att uppfylla lagkrav och för att utföra kund- och marknadsanalyser. Du har alltid rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring.

På de här sätten tar vi del av personuppgifter:

* Direkt från dig som kund
* Från ansvarig för t.ex. IT-frågor
* Uppgifter som vi får när du anlitar någon av medarbetarna på Dsign link
* Uppgifter som vi får när du ringer, skickar e-post, söker anställning, besöker eller på annat sätt tar kontakt med oss

Data som tillhör dig som kund

I vår verksamhet har vi i vissa fall åtkomst till data som du som kund lagrar och i detta läge agerar vi så kallat personuppgiftsbiträde. Vi behöver denna åtkomst för att till exempel kunna ta säkerhetskopior och kunna leverera IT-support. Du har rätt att få ut data som du har lagrat hos oss och vid önskemål om detta också begära att vi raderar data.

Den här informationen ger vi till dig

När vi inhämtar nya personuppgifter kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag på uppgifterna, vad vi kommer använda dem till liksom vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen. Där kommer det också finnas information om vem på Dsign link du kan vända dig till om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig. Den informationen finns också längst ner på den här sidan.

Säkerhet

För att skydda din integritet är våra system tekniskt utformade för att dina personuppgifter ska lagras på ett betryggande sätt. Utgångspunkten är att endast anställda och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Lämnar ni ut mina personuppgifter?

Dsign link lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte uttryckligen har samtyckt till det, eller om det är nödvändigt för att uppfylla vår del i avtalet lag. I de eventuella fall tredje part hanterar uppgifter kommer ett sekretessavtal att upprättas.

Vårt ansvar

Dsign link Sverige AB är personuppgiftsansvarig. Det betyder att vi är ansvariga för hur personuppgifter behandlas och att dina rättigheter på området tillgodoses.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Dsign link Sverige AB, 556770-9836