IT-SUPPORT

FÖR VÅRA KUNDER ÄR EN VÄLFUNGERANDE OCH FLEXIBEL IT-MILJÖ EN SJÄLVKLARHET.

På Dsign link underhåller och utvecklar vi IT-miljön hos uppdragsgivare från en rad olika branscher och i olika storlekar. Gemensamt för dem är att de ställer höga krav på en IT-miljö med god driftsäkerhet och behöver en kunnig och engagerad partner att kunna vända sig till när det gäller IT-frågor.